Verslo rizikos gamybos pramonės sektoriuje

 

Kaip svarbus infrastruktūros sektorius, gamybos pramonė yra varomoji jėga ekonomikos vystymuisi ir augimui, apimanti visas sferas – nuo vietinių komunalinių paslaugų iki pasaulinės prekybos. Gamybinių prekių vyravimas šiuolaikinėje visuomenėje reiškia, kad sėkminga ataka prieš pagrindinį gamintoją gali sukelti domino efektą, vedantį į visą apimantį ekonominį žlugimą tiekimo grandyse.

 

Technologijoms besivystant ir pramonei greitai skaitmenizuojantis, gamybininkai privalo kuo greičiau prisitaikyti prie besiplėtojančių technologinių standartų ir tuo pačiu įsipareigoja įvairiomis priemonėmis efektyviai švelnininti dinamiškas grėsmes aplinkai. Tokiu būdu tenka spręsti, kaip visa tai suderinti sparčiai besivystant technologijoms:

 

Ketvirtoji pramonės revoliucija (angl. Industry 4.0)

 

Ketvirtąja pramonės revoliucija (angl. Industry 4.0) vadinama kita fazė tebevykstančio ir radikalaus gamybos sektoriaus skaitmeninimo, pasižymi plačiu išmaniųjų technologijų fabriko darbe pritaikymu. Vadybos konsultacijų įmonė McKinsey & Company išskiria keturis griaunančiąsias tendencijas, vedančias ketvirtąją pramonės revoliuciją (angl. Industry 4.0): didieji duomenys (angl. Big data),  pažangi analizė, žmogaus ir mašinos sąsajos sistemos (angl. human-to-machine interfaces), duomenų perkėlimas iš skaitmeninių laikmenų į fizines (angl. digital-to-physical transfer). Kartu su technologine raida, šios tendencijos vykdo operacinių ir informacinių technologijų integraciją. Tai padarys gamybos procesus veiksmingesniais, bet tuo pačiu gali pabloginti vis labiau neaiškų skirtumą tarp fizinių ir kiber grėsmių. Pavyzdžiui, sėkminga kiber ataka prieš pilnai skaitmenizuotą išmanų fabriką gali sustabdyti gamybos procesą, kas atneštų triuškinančius finansinius and reputacinius nuostolius.

Pramoninis daiktų internetas (angl. The Industrial Internet of Things (IloT))

 

Pagrindinis ketvirtosios pramonės revoliucijos sunkumas yra daiktų interneto (IoT) išplėtimas į fizinius gamybos procesus, pramoninio daiktų interneto sukūrimas (IloT).  Kaip paaiškėjo įvykus Mirai botnet atakoms 2016 m. spalio mėnesį, daiktų interneto (angl. IoT) pažeidžiamumas gali būti savanaudiškai išnaudotas plačiu mastu gaunant triuškinantį efektą. Norėdami išvengti panašaus likimo, gamybininkai privalo imtis atitinkamų priemonių užtikrinti galinę (angl. endpoint) apsaugą, bet turint omeny tai, kad daug fabrikų veikia nenutrūkstamai, reguliariai pasikartojantys trūkumai ir saugumo atnaujinimai (angl.  regular patching and security updates) gali trukdyti našumui, kas darytų įtaką produkcijos ir pajamų sumažėjimui. Situaciją dar labiau komplikuoja faktas, kad dažnai yra tikimasi, kad pramoninė įranga veiks daugiau nei 10 ar 20 metų. Tai reiškia, kad pramonininkai privalo aktyviai išlaikyti ir pagerinti apsaugos pajėgumus jų pramoninio daiktų interneto (IIoT) produkcijos aplinkose.

 

Skaitmeniniai tiekimo tinklai (angl. Digital Supply Networks (DSN))

 

Iš ketvirtosios pramoninės revoliucijos yra tikimasi transformuoti tradicines linijines tiekimo grandines į holistines, visapusiškas ir susietas sistemas vadinamas skaitmeniniais tiekimo tinklais (angl. digital supply networks (DSNs)). Anot konsultacinės įmonės Deloitte, skaitmeniniai tiekimo tinklai išsiskiria „nepertraukiama informacijos tėkme“ ir palengvina bei sustiprina susijungimą, judrumą optimizaciją, skaidrumą, sprendimų priėmimą tarp tiekėjo ir partnerio tinklų. Nepaisant gausių privalumų, skaitmeninio tiekimo tinklai sustiprina ir tam tikras rizikas, ko pasekoje reikalingas gilesnis ištyrimas, apsižiūrėjimas ir atsargumas santykiuose su trečiosiomis šalimis.

 

 

Rinkdamiesi unifikuotą ir veiksmingą prieigą dėl vertinamų grėsmių, pažeidžiamumo, ir atsitiktinumo faktorių, gamybininkai gali sulaukti strateginių pranašumų iš ketvirtosios pramonės revoliucijos tuo pačiu sušvelnindami kartu veikiančias rizikas. Verslo rizikų žvalgyba (angl. Business Risk Intelligence (BRI)) yra neįkainojamas resursas organizacijoms, siekiančioms padidinti jų apsaugos ir rizikų sušvelninimo pajėgumus atsižvelgiant į įžvalgas, surinktas iš giliojo ir tamsiojo interneto (angl.  Deep & Dark Web (DDW)).

 

 

Call Now Button+37065922259